Aktiviteter i børnehaven

Pædagogiske aktiviteter

Aktiviteter på tværs

I forbindelse med tidlig opsporing og læreplansarbejdet opdeler vi børnene ud fra udviklingsniveau og i mindre grupper, som kan være på tværs af stuerne. Således arbejder børn og voksne sammen i nye grupper, og vi kan i højere grad tilgodese det enkelte barns udvikling. Andre gange arbejder vi stuevis eller opdelt i drenge- og pigegrupper.

Udflugter

Vi tager på forskellige ture ud af huset f.eks. hjemmebesøg, bibliotek, indkøb, skovture, besøg på arbejdspladser, andre institutioner m.v.
Dette gør vi for, at give børnene en oplevelse af den verden, der omgiver dem.
Vi bruger meget udflugter i forbindelse med de temaer, vi arbejder med i dagligdagen.
Vi besøger skoler, SFO og andre institutioner, som vi har en naturlig forbindelse med.
 
Målet er at give børnene et indblik i andre menneskers hverdag.

Morgensamling og middagssamling

Hver dag kl. 9.30 holdes morgensamling. Samlingen er et redskab til at skabe fællesskab og social samhørighed. Vi snakker om alt som optager børnene og hvad de oplever. 
Vi prøver at indlege kendskab til almen viden f.eks. deres fødselsdag, adresse, forældres navn, erhverv, mv.
 
Ligeledes snakker vi om ugedag og tæller børnene, så også børnene ved, hvor mange, der er kommet. Her læser vi også postkort op, som er sendt af børn eller voksne på ferie. 
I middagsstunden læser vi bøger, synger eller leger forskellige lege med børnene.

Fællessamling

Fredag kl. 10 holdes fællessamling. Vi snakker, synger og leger sanglege og nye børn og voksne bydes velkommen. Vi lægger vægt på, at alle børn ved, hvem de går i børnehave med.

Legetøjsdage

Arrangeres af stuerne. Børnene må medbringe et stykke legetøj.

Legepladsen

Børnene kommer ud hver dag. Legepladsen giver mange muligheder for kropslige udfordringer og tilgodeser barnets behov for leg og bevægelse.

Siden er sidst opdateret 29. januar 2020