Brobygning til skolen

Kom kanon godt i gang - og få kisteglade børn

På Uglestuen

hvor alle førskolebørnene er samlet arbejdes der ud fra det systematiske brobygningsmateriale KANON som Slagelse Kommune igangsatte august 2017

Der arbejdes i et årshjul med emnerne:

  • Min fantastiske krop
  • Villads fra Valby
  • Krible Krable

Alle dagtilbud og børnehaveklasser skal arbejde med materialet, således at der gennem de tilbagevendende og dermed kendte pædagogiske aktiviteter samt gennem de konkrete lege, billedbøger, sange, sanglege, spil, rim og remser mv. skabes en tryg bro mellem barnets liv i dagtilbuddet og deres møde med skolen; en bro der kan vække barnets lyst til at lære og ikke mindst skabe lyst til at lære endnu mere.

 

Siden er sidst opdateret 29. januar 2020