Forældremøder

Vi holder forældremøde i efteråret.

Forældremødet planlægges og afvikles med et i vuggestuehuset og med et i børnehavehuset på følgende datoer i 2020:

Børnehavehuset:

  •  1. oktober - kl. 19.00 - 21.00

Vuggestuehuset:

  •  24. september  - kl. 19.00 - 21.00

Temaer i begge huse var i 2019:

  • Børns motoriske udvikling

Temaer i begge huse var i 2018:

  • Et styrket forældresamarbejde og det princip, der danner rammen for dette

  • Den styrkede pædagogiske læreplan

Tema i begge huse var i 2017:

  • Et styrket forældresamarbejde, vi har et fælles ansvar for, at alle børn lærer, trives og udvikler sig.
  • Pia Beier Lund specialkonsulent i Center for pædagogik kom med oplæg om:

Vigtigheden af det tidlige samspil mellem forældre og daginstitution er af afgørende betydning for barnets videre færd i livet.
Hvilken betydning har hjemmelæringsmiljøet?

Citater fra Slagelse Kommunes læringsgrundlag:

  • "Forældrene har en afgørende betydning for børn og unges udvikling og læring, og der er i læringsgrundlaget særligt fokus på det gode samarbejde med forældrene."

  • "De professionelle og forældrene skal involvere, motivere og skabe tryghed for alle børn og unge,"

  • "De professionelle og forældrene har et særligt ansvar for at have positive, høje forventninger og udfordre den enkelte både personligt, socialt og fagligt."

 

 

Siden er sidst opdateret 16. november 2020