Forældreråd

Der er to forældreråd i institutionen, et i hvert hus som arbejder selvstændigt.

Vuggstuehusets forældreråd

 • Maja (Ida på Pingvinstuen)
 • Nanna (Vilja på Pingvinstuen)
 • Sussi (Alba på Mariehønestuen)
 • Suppleant (plads ledig)
 • Cathrine (Personalerepræsentant)
 • Silja (suppleant for personalerepræsentant)

Børnehavehusets forældreråd

 • Susanne (Sui på Uglestuen) 
 • Frederik (Alberte på Bjørnestuen)
 • Camilla (Oliver på Bjørnestuen)
 • Suppleant (plads ledig)
 • Suppleant (plads ledig)
 • Pernille (Sally på Troldestuen)
 • Britt (Personalerepræsentant)

Forældrerådet består af forældre, som bliver valgt på forældremøder.