Forældresamarbejde

Kom og deltag i institutionens arrangementer

Forældrearrangementer

Forældrebesøg:
Forældre er altid velkommen til at tilbringe en dag i institutionen.

Forældrekaffe:
Stuevis arrangeres der eftermiddagskaffe/the, hvor forældre kan komme og hygge sig med hinanden. Der bringes temaer op som kan drøftes forældrene imellem.

Bedsteforældredage:
Vi inviterer også bedsteforældre til at besøge vuggestuen og børnehaven.
De får lejlighed til at være sammen med deres børnebørn og børnenes kammerater og oplever en dag i institutionen.

Sommerfest:
Vuggestuens forældreråd afholder en sommerfest i juni. Personalet er repræsenteret med en medarbejder fra hver stue. 

Børnehavens forældreråd afholder en sommerfest i juni. Personalet er repræsenteret med en medarbejder fra hver stue. 

Aktivitetsdag:
Hvert forår afholdes en eller to arbejdseftermiddage.
Forældre hjælper med at istandsætte legepladsen.

Siden er sidst opdateret 16. november 2020