Forældresamtaler

Opstart, overgange og brobygning

  • Når jeres barn er startet i vuggestue, tilbyder vi efter ca. 3 måneder en samtale om barnets start og trivsel.
  • Når jeres barn fylder 2 år tilbyder vi en samtale om barnets udvikling og trivsel.

 

  • Inden barnet skal i børnehave planlægges en overgangssamtale, hvor en stuepædagog fra vuggestuen og børnehaven deltager.
 
  • Når barnet har gået i børnehaven i ca. 3 måneder vil vi tilbyde en samtale om barnets start og trivsel i de nye rammer.
  • Det sidste år i børnehaven er på Uglestuen.
    Her indkaldes I til samtale efterår og forår vedrørende skoleparathed og brobygning til skolen.
 
Der er altid mulighed for forældre og personale, at bede om en samtale.
Siden er sidst opdateret 1. april 2020