Børneringen

Fordi børn skal have det godt!

Børneringen arbejder med alt administrativt, løn, bogholderi, regnskab, revision og rådgivning, for at sikre de bedste rammebetingelser. Det giver god plads til kerneopgaven - at give børnene en god, udviklende og tryg hverdag.