Historie

Inspirationen til opstart af en ny børnehave og vuggestue kom fra ansatte på Slagelse Sygehus.

Den 16. august 1972 startede børnehaven og den 1. oktober samme år startede vuggestuen med navnet Centralsygehusets Børnehave og Centralsygehusets Vuggestue.

Da det var ansatte på sygehuset, der tog initiativet til institutionerne fik man indført at 2/3 af pladserne er forbeholdt børn, hvis forældre har ansættelse på sygehuset – resten af pladserne kan kommunen råde over. Disse regler er fortsat gældende.


Vuggestuen og børnehaven er stiftet som to selvejende institutioner og blev pr. 1. januar 2008 slået sammen til en institution.

Institutionens navn bliver i den forbindelse ændret til Sygehusets Børneinstitution, som skal relateres til institutionens grundlag.

Institutionens logo med strudsen skal relateres til adressen på Strudsbergsvej.

Der blev tilbage i 1972 oprettet en forældreforening som er ejere af ejendommen, hvorfra institutionen drives.