Inklusion

Inklusion og fællesskaber

Hvad er inklusion 

Personale, bestyrelse og forældre har i fællesskab udarbejdet retningslinjer for et godt og inkluderende læringsmiljø i institutionen

Inklusion er når det enkelte barn trives og oplever, at være en betydningsfuld del af fællesskabet. For at barnet skal kunne udvikle sig, trives og lære har det brug, for at være en del af forskellige fællesskaber med forskellige børn. Barnet har brug for at møde voksne, som holder af barnet og agerer rollemodeller, der hvor barnet færdes. Det enkelte barn har brug for udfordringer, som er tilpasset til det, men også indimellem møde udfordringer hvor det skal ”stå på tæer”.
Derfor skal fællesskaberne i vores institution rumme forskellighed, således, at alle børn bliver udfordret og møder andre børn, som de kan spejle sig i.