Pædagogisk læreplan

Den styrkede pædagogiske læreplan

Orientering om ny lov:

Pr. 1. juli 2018 trådte en ny dagtilbudslov i kraft. En del af loven er 'Den styrkede pædagogiske læreplan', som vil blive det nye arbejdsgrundlag for personalet her hos os i vores pædagogiske praksis.
Den styrkede læreplan får en implementeringsperiode på 2 år og i den periode vil der i Slagelse Kommune ske en række tiltag, herunder kompetenceudvikling af personalet.
Fokusområder i 'Den styrkede pædagogiske læreplan':
  • Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i børneperspektivet.

  • Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter barnets brede læring, herunder nysgerrighed, gå-på-mod, selvværd og bevægelse, indenfor og på tværs af følgende temaer:

Alsidig personlig udvikling

Social udvikling

Kommunikation og sprog

Krop, sanser og bevægelse

Natur, udeliv og science

Kultur, æstetik og fællesskab

  • Forældrene har det primære ansvar for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Derfor skal forældrene involveres og inddrages aktivt i samt have indflydelse på dagtilbuddets arbejde, der rammesættes og virkeliggøres af det pædagogiske personale og ledelse.

 

 

 

 

 

Siden er sidst opdateret 7. juli 2020