Sprogvurdering

Sprogvurdering

For at sikre at barnet gives den rette støtte i forhold til den sproglige udvikling, sprogvurderes alle børn.

Der udarbejdes en sprogtest ved 3 års alderen, enten kort før børnehavestart eller efter indkøring i børnehaven, når barnet er tryg ved de nye omgivelser. 

Der udarbejdes også en sprogtest ved 5 års alderen, når barnet er i førskolegruppen, på Uglestuen. 

I forbindelse med sprogvurdering, anvender vi "Hjernen & Hjertets" testmarteriale.  

Som inspiration til pædagogiske aktiviteter til understøttelse og videreudvikling af det sproglige arbejde anvender vi blandt andet materialet Læse Leg.

  • Børn der har to eller flere sprog:

Hvis sprogvurderingen giver anledning til særlig indsats, tages kontakt til flersprogspædagog i Nordbycentret.

  • Forældreinddragelse: I vil altid blive informeret hvis barnet bliver vurderet til, at blive indstillet til en fokuseret sproglig indsats.

 

Siden er sidst opdateret 25. januar 2022