Sprogvurdering

Sprogvurdering af de 3 - årige

Da den bedste sprogvurdering bliver lavet, når barnet er i et miljø som det føler sig trygt i har vi besluttet, at de første sprogvurderinger foretages i vuggestuen når barnet er 2½ år og gentages igen inden barnets børnehavestart.

De overvejelser, der ligger til grund for disse to sprogvurderinger er, at vi ønsker en tidlig målrettet indsats over for de børn, der eventuelt kunne have sprogvanskeligheder.

Som teoretisk og metodiske grundlag for sprogvurderingerne anvender vi TRAS (Tidlig Registering Af Sprogudvikling).

I børnehaven fortsættes arbejdet med TRAS. Dette giver en rød tråd i arbejdet med børns sproglige udvikling.

Som inspiration til pædagogiske aktiviteter til understøttelse og videreudvikling af det sproglige arbejde anvender vi blandt andet materialet Læse Leg.

  • Børn der har to eller flere sprog:

Hvis sprogvurderingen giver anledning til særlig indsats, tages kontakt til flersprogspædagog i Nordbycentret.

  • Forældreinddragelse: I vil altid blive informeret hvis barnet bliver vurderet til, at blive indstillet til en fokuseret sproglig indsats.

 

Siden er sidst opdateret 9. november 2020