Traditioner

Vi skal alle bidrage til fællesskabet og det skal være sjovt, at være sammen

Vi har mange traditioner, der holdes i hævd, værnes om og udvikles.

 • Hver fredag har vi fællessamlinger med sang
 • Teaterforestillinger
 • Børnenes fødselsdage
 • Forældrekaffe
 • Fastelavn
 • Sommerfest
 • Sankt Hans fest
 • Aktivitetsdag på legepladsen
 • Bedsteforældredage
 • Juletræsfest
 • Uglestuens afslutning

Ved nogle arrangementer er alle i hele institutionen samlet.
Ved andre er børnene opdelt i grupper efter alder.

Fællesskabet opstår ved, at vi har det samme emne og fælles afslutninger.

Vi lægger stor vægt på, at børnene har et tilhørsforhold til institutionen, at de glæder sig med hinanden, bekymrer sig for hinanden, kender hinanden, har omsorg for hinanden og har det sjovt sammen.

Alt dette giver barnet værdier i tilværelsen.