Uddannelsesinstitution

Studerende fra Professionshøjskolen Absalon og ZBC Slagelse

Vi modtager pædagogstuderende fra Professionshøjskolen Absalon i:
  • 1. praktik periode
  • 2. og 3. praktikperiode er lønnet en praktik, hvor den studerende indgår i normeringen.
Vi har altid en studerende i lønnet praktik og stillingen/ praktikpladsen er i vores børnehavehus.

Vi modtager pædagogiskassistent studerende fra ZBC Slagelse (SOSU)

 

Siden er sidst opdateret 9. november 2020