Medicin

Hvis der skal gives medicin

Giv medicin i hjemmet!

Det er ikke institutionens opgave at give et barn medicin, det er udelukkende forældrenes opgave. Derfor vil henvendelser angående medicingivning, hvor det ikke drejer sig om en kronisk lidelse, blive afvist af personalet. 

Personalet giver ikke jeres barn medicin - heller ikke penicillin, næsedråber, øjendråber/salve eller anden efterbehandling af sygdomme. Dog vil vi i tilfælde, hvor der er tale om kronisk syge børn, naturligvis hjælpe forældrene så godt, det er muligt og i det omfang, lederen i samråd med medarbejderne finder det forsvarligt. Henvend jer, hvis dette er aktuelt. 
Er det aktuelt at give et barn medicin, vil I altid blive bedt om at komme med en vejledning fra lægen, der blandt andet indeholder virkninger, bivirkninger og dosis, samt hvordan medicinen gives med videre.

 

Læs Sundhedsstyrelsens information om medicingivning til børn