Sygdom

Bliver børn syge i institutionen, vil vi altid kontakte forældrene. Vi vil forinden vurdere om det er nødvendigt at du henter barnet.

Du kan også læse mere om børnesygdomme på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Indenrigsministeriet og Sundhedsstyrelsen har fastsat forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge. Disse regler administreres af embedslægerne.

Pjecen "Smitsomme sygdomme hos børn og unge" er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen med det formål at informere nærmere om de bestemmelser, der gælder i skoler og daginstitutioner for børn, når der optræder smitsomme sygdomme. Den søger desuden at belyse en række spørgsmål om, hvordan institutionspersonale og forældre skal forholde sig, når de mest almindelige smitsomme sygdomme optræder.

Pjecen indeholder dels en generel introduktion til begrebet smitsomme sygdomme, dels en beskrivelse af nogle smitsomme sygdomme.

 

Når der er smitsomme sygdomme i institutionen vil I kunne læse det på opslagstavlen/Tabulex.