Udvikling

Leg og sansemotorik som fundament

Legen

Legen har en central betydning i vuggestuen.

Her får det enkelte barn tid til at fordybe sig, i det han eller hun synes er sjovt og spændende lige nu.

  • Eksperimentere med og undersøge forskelligt legetøj og materialer.
  • Afprøve grænser, hvor børnene har nærværende voksne som sikker base, der kan støtte og opmuntre.
  • Finde gode kammerater og udvikle venskaber, afprøve sig selv i forhold til den øvrige børnegruppe og gennem legen bearbejde forskellige oplevelser.
  • De voksne får ved at observere legen en oplagt mulighed for at se, hvilke aktiviteter den aktuelle børnegruppe vil have glæde og udbytte af.

Sprog og sansemotorik

Når vi arbejder med sansemotorik medfører det, at barnets kropsfornemmelse og selvværd øges, samt at forudsætningerne for at indgå i et sundt og positivt samspil med omgivelserne forstærkes.

Hvis sansemotorikken forbedres, medfører det et bedre grundlag til at udvikle sig på rent sprogligt og indlæringsmæssigt.